top of page

Ατομικό Πρόγραμμα 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στο να προσφέρει μια αποτελεσματική προοπτική σπουδών και καριέρας.

Με τον επαγγελματικό προσανατολισμό θα αποκτήσεις μια πλήρη ενημέρωση για το σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, θα γνωρίσεις τις ομάδες προσανατολισμού, την κατεύθυνση και τις σχολές που σε ενδιαφέρουν.

Κυρίως όμως θα διερευνήσουμε τις κλίσεις, τα επαγγελματικά σου ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες σου.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γ' γυμνάσιου έως και Γ' λυκείου καθώς επίσης και στους γονείς τους.

Διαδικασία

 • Συνάντηση με την σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού της About career, διάρκειας 1 ώρας

 • Συμπλήρωση ψυχομετρικών τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, προσωπικότητας, εργασιακών αξιών και κινήτρων

 • Συνάντηση με την σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού της About career, διάρκειας 1 ½ ώρας . Στη δεύτερη συνάντηση παρουσιάζονται διεξοδικά τα αποτελέσματα του τεστ και  αναλύονται οι προτεινόμενες επιλογές και επισημάνσεις

Image by Brendan Church
Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ατομικό Πρόγραμμα 
Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου αποτελεί κομβικό σημείο για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο.

Με την υποβολή του μηχανογραφικού ολοκληρώνεται  μια διετία κόπου, άγχους, προσπάθειας και αγωνιάς.

Η απαιτητική αυτή διαδικασία ενδέχεται να κρύβει παγίδες και δυσάρεστες εκπλήξεις.

Είναι γεγονός ότι η βιαστική συμπλήρωση ή η αποσπασματική πληροφόρηση οδηγούν χιλιάδες υποψήφιους φοιτητές  και φοιτήτριες σε ατυχείς επιλογές.

Η αξιοποίηση επομένως της οποιασδήποτε βαθμολογίας  συντελεί στην αποφυγή λαθών και στην ιδανική επιλογή σχολής.

Στο καθοριστικό αυτό στάδιο άλλωστε, βρίσκονται οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ζωής και σταδιοδρομίας.  

Διαδικασία

 •  Συνεδρία με εξειδικευμένο σύμβουλο διάρκειας  1½ ώρας 

 • Αναλυτικός υπολογισμός των μορίων 

 • Αποσαφήνιση λεπτομερειών και ενημέρωση για το σύστημα εισαγωγής, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τα ειδικά μαθήματα , τις διακρίσεις αθλητών 

 • Ιεράρχηση σχολών και επιλογών του μαθητή με βάση τη βαθμολόγια και τις επιθυμίες του

 • Παρουσίαση Τμημάτων ενδιαφέροντος και Επαγγελματικών δικαιωμάτων

 • Διερεύνηση δυνατότητας μετεγγραφής 

 • Αντιστοιχίες τμημάτων

 • Υπόδειγμα για το τελικό μηχανογραφικό

Image by KOBU Agency
Συμπλήρωση μηχανογραφικού
Αίτηση μετεγγραφής

Αίτηση Μετεγγραφής

Η συγκεκριμένη υπηρεσία  απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να μετεγγραφούν σε τμήμα άλλου Α.Ε.Ι, αντίστοιχο με αυτό στο οποίο έχουν εισαχθεί και εγγραφεί, σε διαφορετική  όμως Περιφερειακή Ενότητα.

 

Κρίσιμο σημείο της διαδικασίας αποτελεί η πλήρωση των προϋποθέσεων  όπως ορίζονται από τον σχετικό νομό.

 

Η αίτηση στη συνέχεια υποβάλλεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής του Υπουργείου Παιδείας.

Image by Dom Fou

Επιλογή Μεταπτυχιακού

Τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός πως η ζήτηση για μεταπτυχιακές σπουδές έχει αυξηθεί σημαντικά .

 Όλο και περισσότεροι φοιτητές αντιλαμβάνονται την αξία της συνέχισης των σπουδών τους στο επόμενο επίπεδο και τη σημασία για την επαγγελματική και την προσωπική τους ανέλιξη.  

Η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος είναι συχνά δύσκολη και ορισμένες φορές  χρονοβόρα διαδικασία.

 

Στην About Career θα σου δοθούν όλες οι  πληροφορίες για τη διαδικασία και τα υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα ώστε να επιλέξεις το  καταλληλότερο  πρόγραμμα  ανάλογα με τα μελλοντικά σχέδια, τις προσδοκίες, τους στόχους και τις επιθυμίες σου.

 

Είναι μία κρίσιμη επιλογή στην οποία επενδύεις χρόνο, προσπάθεια και χρήματα.

Επομένως , χρειάζεται  ώριμη σκέψη και σφαιρική ενημέρωση ώστε να αξιολογήσεις ποιο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα καλύπτει τα κριτήριά σου

(δίδακτρα, ώρες παρακολούθησης, τρόπο παρακολούθησης, διάρκεια κ.λπ.)
 

Διαδικασία

 • Συνάντηση με την σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού της About career, διάρκειας 1 ώρας

 •  Συμπλήρωση ψυχομετρικών τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, προσωπικότητας και εργασιακών αξιών και κινήτρων

 •  Συνάντηση με την σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού της About Career, διάρκειας 1 ½ ώρας . Στη δεύτερη συνάντηση αναλύονται τα αποτελέσματα του τεστ κ προτεινόμενες επιλογές συγκεκριμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Image by Naassom Azevedo
Ανεύρεση μεταπτυχιακού

Διαχείριση ή Αλλαγή Σταδιοδρομίας

H Διαχείριση ή Αλλαγή Καριέρας απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι επιθυμούν την αυτοβελτίωσή τους και την επαγγελματική και προσωπική τους εξέλιξη.

Σημαίνει την εφαρμογή μεθόδων για την προσωπική ανάπτυξη και την οικονομική σταθερότητά τους .


Οι σύγχρονες μορφές εργασίας απαιτούν εργαζόμενους με επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες , ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους τους.


Τί δεξιότητες χρειάζονται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ;
Πώς γίνεται η προετοιμασία για μια συνέντευξη;
Πώς αναζητούμε εργασία στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα;
Πώς καταφέρνουμε την καλύτερη διαχείριση του χρόνου;
Και τέλος πώς κτίζεται η επαγγελματική εικόνα;

Two Businessmen
Διαχείριση σταδιοδρομίας
bottom of page