top of page

Κοινωνιολογία και Κοινωνική εργασία. Ομοιότητες και διαφορές.


Κοινωνιολογία και Κοινωνική εργασία

Κοινωνιολογία και Κοινωνική εργασία.

Στις εποχές που ζούμε, η κατανόηση της κοινωνικής δυναμικής και η βοήθεια προς τους ανθρώπους να προσαρμοστούν και να ξεπεράσουν προκλήσεις αποτελούν παράγοντες κλειδιά για μια υγιή κοινωνία. Οι σπουδές σε αυτούς τους δύο τομείς μπορούν να προετοιμάσουν τους σπουδαστές για μια καριέρα που έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία και μπορούν να ωθήσουν σε μία ενδιαφέρουσα επαγγελματική ανάπτυξη.


Ομοιότητες και διαφορές.

Η επιλογή των σπουδών σε Κοινωνική Εργασία ή Κοινωνιολογία μπορεί να θεωρηθεί δύσκολη απόφαση για πολλούς, καθώς και οι δύο κλάδοι εξερευνούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη δομή της κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, έχουν βασικές διαφορές αλλά και ομοιότητες που ορίζουν το επαγγελματικό προφίλ και τις προοπτικές τους.


Σημεία σύγκρισης


Η Κοινωνική Εργασία ασχολείται κυρίως με την άμεση παρέμβαση και την υποστήριξη ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ο στόχος είναι η ενίσχυση και η βοήθεια στην προσωπική και κοινωνική ανάκαμψη.

Η Κοινωνιολογία εστιάζει περισσότερο στην ανάλυση και την κατανόηση της κοινωνικής συμπεριφοράς, των δομών και των πολιτισμικών μορφών.

Επομένως, η κύρια διαφορά ανάμεσα στους δύο κλάδους είναι ο τρόπος προσέγγισης τους προς τις κοινωνικές προκλήσεις: η πρακτική παρέμβαση έναντι της θεωρητικής ανάλυσης.

Παρά τις διαφορές, υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες. Και οι δύο κλάδοι αφορούν την έρευνα και την κατανόηση των κοινωνικών δομών και την ανάληψη δράσης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Επιπλέον, και οι δύο επαγγελματικοί προσανατολισμοί απαιτούν ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, κατανόησης και εργασίας με άτομα ή ομάδες πολιτικού, οικονομικού ή κοινωνικού υποβάθρου.


Τομείς απασχόλησης.


Οι σπουδές σε Κοινωνική Εργασία και Κοινωνιολογία αποτελούν ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη καριέρας σε ποικίλους τομείς.

Οι απόφοιτοι Κοινωνικής Εργασίας συχνά βρίσκουν απασχόληση σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, νοσοκομεία, σχολεία ή μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αφοσιώνονται στο να βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής, φέρνοντας ένα αίσθημα ελπίδας και βελτίωσης στην καθημερινή τους ύπαρξη.

Μπορούν να εργαστούν :

Σε υπηρεσίες των Υπουργείων, Υγείας– Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Παιδείας κ.ά. ως Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν σε

 • υπηρεσίες επιμέλειας και ιδρύματα ανηλίκων,

 • σωφρονιστικά καταστήματα,

 • νοσηλευτικά ιδρύματα,

 • θεραπευτικές κοινότητες εξαρτημένων ατόμων,

 • σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες,

 • κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής,

 • κέντρα νεότητας,

 • σε τμήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.


Οι απόφοιτοι Κοινωνιολογίας εργάζονται συχνά σε τομείς όπως η έρευνα, η εκπαίδευση, η δημόσια διαχείριση, ή τα μέσα ενημέρωσης, μελετώντας και αναλύοντας κοινωνικούς μηχανισμούς και δομές. Αυτές οι δεξιότητες είναι ιδιαιτέρως πολύτιμες σε εποχές κοινωνικής αλλαγής και αναδιάρθρωσης, καθώς παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την ενημέρωση πολιτικών και στρατηγικών.

Οι απόφοιτοι Κοινωνιολογίας μπορούν να εργαστούν: στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 • Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητές κοινωνιολογίας αλλά και συναφών μαθημάτων.

 • Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

 • Επίσης, σε υπηρεσίες Υπουργείων, σε κέντρα ερευνών και μελετών, σε Εταιρείες Ερευνών, Βιομηχανίες, μεγάλες Επιχειρήσεις, Ιδιωτικά Ινστιτούτα, στις Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχίες, στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, στα σωφρονιστικά ιδρύματα κ.ά.

Τέλος, σύμφωνα με το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011), οι Κοινωνιολόγοι μπορούν να στελεχώνουν τις παρακάτω υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας:

1. Διεύθυνση Εξαρτήσεων

2. Τμήμα Εξαρτησιογόνων Ουσιών

3. Τμήμα Αντιμετώπισης Καπνίσματος και Αλκοολισμού

4. Τμήμα Ψυχικών Εξαρτήσεων Εξειδικευμένης Αντιμετώπισης

5. Τμήμα Προστασίας Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Και τα δύο επαγγέλματα προσφέρουν ευκαιρίες για περαιτέρω επαγγελματική εξέλιξη μέσω μεταπτυχιακών σπουδών ή εξειδίκευσης, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση στον εκάστοτε κλάδο.

Ενδεικτικά οι τελειόφοιτοι του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να κάνουν

 • Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση - Ένταξη Ετεροτήτων (ΔΠΘ). Αποσκοπεί στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής έρευνας σε θέματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης, καθώς και σε παρεμβάσεις για την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητές τους, και για την ευημερία των ίδιων και των οικογενειών τους.

 • Δι-ιδρυματικό, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό ( Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αν και δεν είναι αποκλειστικά για Κοινωνικούς Λειτουργούς, εξετάζει την εφαρμογή της τεχνολογίας στον τομέα της κοινωνικής εργασίας

Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του τμήματος Κοινωνιολογίας μπορούν να κάνουν

α) Μεταπτυχιακό στο: Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες. Αυτό το πρόγραμμα εξετάζει τον ψηφιακό πολιτισμό, τις έξυπνες πόλεις και τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες.

β) Μεταπτυχιακό στη Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί. Αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κοινωνιολογία, τη θεωρία, τον πολιτισμό και τους μετασχηματισμούς.


Συνοψίζοντας

Τελικά, οι σπουδές σε Κοινωνική Εργασία και Κοινωνιολογία ανοίγουν τον δρόμο για μια σειρά από επαγγελματικές δυνατότητες, ενισχύοντας την ικανότητα των ανθρώπων να ασκούν θετική επιρροή στον κόσμο γύρω τους.


Μπορείς να διαβάσεις αναλυτικές πληροφορίες για τα τμήματα Κοινωνικής Εργασίας εδώΑτομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού


630 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page