top of page

Πρόγραμμα Πκε Πυροσβεστικής 2024

Πρόγραμμα ΠΚΕ Πυροσβεστικής 2024


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ (Α)

Υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Όλοι οι υποψήφιοι ΠΣ (Δόκιμοι Πυροσβέστες, Πυροσβέστες,

Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι) ΔΕΥΤΕΡΑ 15-04-2024

Επανεξεταζόμενοι ως άνω υποψήφιοι ΤΕΤΑΡΤΗ 24-04-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ (Β)

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΚΕ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΑ) ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, Σάμου, Κυκλάδων, Κέρκυρας,

Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Δωδεκανήσου, Λευκάδος, Χίου, Λέσβου, Δράμας, Έβρου, Ροδόπης

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-04-2024

ΤΡΙΤΗ 16-04-2024

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-04-2024


Άρτης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Λακωνίας, Μεσσηνίας

ΤΡΙΤΗ 16-04-2024

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-04-2024

ΠΕΜΠΤΗ 18-04-2024


Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αρκαδίας, Ηλείας, Kορινθίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-04-2024

ΠΕΜΠΤΗ 18-04-2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-04-2024


Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Αχαΐας, Πειραιώς, Αργολίδος

ΠΕΜΠΤΗ 18-04-2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-04-2024

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-04-2024


Αθηνών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-04-2024

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-04-2024

ΤΡΙΤΗ 23-04-2024


Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Πέλλης, Πιερίας, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-04-2024

ΤΡΙΤΗ 23-04-2024

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-04-2024


Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Σερρών, Χαλκιδικής, Φλωρίνης, Καρδίτσης, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων

ΤΡΙΤΗ 23-04-2024

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-04-2024

ΠΕΜΠΤΗ 25-04-2024


Εξ αναβολής υποψήφιοι (ανεξαρτήτως νομού)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-04-2024

ΠΕΜΠΤΗ 25-04-2024

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-04-2024


ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ)

ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΛΤΗΡΩΝ


ΔΕΥΤΕΡΑ 13-05-2024

Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, Λασιθίου, Σάμου, Κυκλάδων, Κέρκυρας,

Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Δωδεκανήσου, Λευκάδος, Χίου, Λέσβου, Δράμας,

Έβρου, Ροδόπης, Σερρών, Ξάνθης, Καβάλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,

Πρεβέζης, Άρτης

ΤΡΙΤΗ 14-05-2024

Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Πέλλης, Πιερίας, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Φλωρίνης

ΤΕΤΑΡΤΗ 15-05-2024

Αργολίδος, Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Καρδίτσης, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων

ΠΕΜΠΤΗ 16-05-2024

Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Αχαΐας, Πειραιώς, Κορινθίας, Αιτωλοακαρνανίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-05-2024

  • Εξ αναβολής (ανεξαρτήτως Νομού)

  • Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις ΠΚΕ της ΕΛ.ΑΣ. και έχουν λάβει αναβολή για έως την 16/05


Επισημαίνεται πως, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4.β του ΚΕΦ. Ε της προκήρυξης διαγωνισμού, οι βεβαιώσεις ικανότητας που έχουν εκδοθεί από άλλες αρχές θα παραδίδονται ΜΟΝΟ αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο στην αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος την ημερομηνία που καλούνται να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων.


ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Έδρα της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης ορίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία (Μάτσα 32, Κηφισιά Αττικής, θέση Καλυφτάκη, Τ.Κ. 14564).

2. Ως έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων αγωνισμάτων ορίζεται το Δημοτικό Στάδιο Περιστεριού «Άγγελος Ράμφος», έδρα της Π.Α.Ε. Ατρόμητος Αθηνών. (Είσοδος ΜΟΝΟ από οδό Μπιζανίου, Περιστέρι, 12131 Αττικής).


3. Έδρα της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ορίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία (Μάτσα 32, Κηφισιά Αττικής, θέση Καλυφτάκη, Τ.Κ. 14564).

4. Ώρα προσέλευσης υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται η 07:30 π.μ.

5. Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους/τις υποψηφίους/ες.

Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό και απρόβλεπτο γεγονός, π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λπ., το οποίο ο/η υποψήφιος/α οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού το αργότερο την ίδια ημέρα εξέτασής του και να το αποδείξει ενώπιον αυτής, επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του/της σε άλλη ημερομηνία, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται να εισηγηθεί τη μεταβολή του προγράμματος ΠΚΕ για λόγους ασφάλειας ή ανωτέρας βίας.


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι ΠΚΕ είναι ενιαίες και κοινές για όλους τους/τις υποψηφίους/ες. Κάθε υποψήφιος/α θα εξετάζεται τρεις (3) ημέρες για την ολοκλήρωση των ΠΚΕ εκτός από την ημερομηνία των εξ αναβολών, από τις αρμόδιες Επιτροπές ως εξής:

1. Την πρώτη ημέρα, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται σε Υγειονομικές Εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας

Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης. Οι υποψήφιοι/ες παρουσιάζονται αποκλειστικά και μόνο αυτοπροσώπως, ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής Εξέτασης, προσκομίζοντας υποχρεωτικά το Υγειονομικό Δελτίο* με τις γνωματεύσεις των ιατρών και τις εξετάσεις εσώκλειστες σε φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψήφιου/ας. Οι εξετάσεις, εφόσον δεν μπορούν να εκτυπωθούν (π.χ. ακτινογραφίες), δύνανται να προσκομισθούν σε ηλεκτρονικό δίσκο (CD), επί του οποίου θα επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή το διαγνωστικό κέντρο αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και την

ημερομηνία εξέτασης.

* Το υγειονομικό δελτίο βρίσκεται σε εκτυπώσιμη μορφή σε εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr στη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

Η Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης είναι αρμόδια και για τον εκ νέου υπολογισμό του Δ.Μ.Σ. των υποψηφίων, καθώς και για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων των παρ. 1.στ. και 1.ιγ. του Κεφαλαίου Β της (β) σχετικής Προκήρυξης. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες είναι εκτός των προβλεπόμενων, ανά φύλο, ορίων του Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) αποκλείονται του διαγωνισμού.

Ο Δ.Μ.Σ., σύμφωνα με τα ισχύοντα, ορίζεται για τους άνδρες από 19-27 kg/m2 και για τις γυναίκες από 18-25 kg/m2.

Υποψήφιοι με προβλήματα όρασης οφείλουν να φέρουν στην εξέταση διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.

Υποψήφιος/α που δεν προσκομίσει αυτοπροσώπως στην Υγειονομική Επιτροπή Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης ή προσκομίσει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο, ή το αποστείλει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, δεν εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός/ή και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών.

2. Τη δεύτερη ημέρα, μόνο οι υποψήφιοι που θα κριθούν ικανοί/ές στις Υγειονομικές Εξετάσεις, θα υποβληθούν σε αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

1. Δρόμος 100μ. 16΄΄ Μία (1) προσπάθεια

2. Δρόμος 1000 μ. 4΄ και 20΄΄ Μία (1) προσπάθεια

3. Άλμα σε ύψος με φόρα Τουλάχιστον 1,05μ. Τρεις (3) προσπάθειες

4. Άλμα σε μήκος με φόρα Τουλάχιστον 3,60μ. Τρεις (3) προσπάθειες

5. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.)

(Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι) Τουλάχιστον 4,50μ. Τρεις (3) προσπάθειες

ανά χέρι

6. Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε

(25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων. 50’’ Μία (1) προσπάθεια

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ :

  • Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι .

  • Η μεταφορά των αλτήρων θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος. Επιτρέπεται η χρήση γαντιών και σκόνη μαγνησίας, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση ιμάντων και οποιουδήποτε μέσου πρόσδεσης των αλτήρων.

  • Η σειρά διεξαγωγής, καθώς και το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα καιρικές και λοιπές συνθήκες, καθώς και τον αριθμό των υποψηφίων.

  • Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

  • Για την αθλητική δοκιμασία, θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και υποδήματα της επιλογής τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών. Επιπλέον, να μεριμνήσουν οι ίδιοι/ες για τον εφοδιασμό τους με εμφιαλωμένο νερό.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Το να δεχθεί ένας αθλητής σωματική υποβοήθηση από άλλον αθλητή (εκτός από τη βοήθεια για να ξανασηκωθεί όρθιος), η οποία συντελεί στο να βελτιώσει τη θέση του στον αγώνα δρόμου.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

το να δεχθεί ο αθλητής σωματική υποβοήθηση από ένα μέλος της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών ή από άλλο πρόσωπο που έχει ορισθεί αρμοδίως ώστε να ανακτήσει την όρθια στάση ή να μεταφερθεί στο σημείο παροχής ιατρικής βοήθειας.

3. Την τρίτη ημέρα, μόνο οι υποψήφιοι που έχουν κριθεί ικανοί στις αθλητικές και υγειονομικές εξετάσεις θα υποβληθούν σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ενώπιον αρμόδιων Επιτροπών Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί του στυλό διαρκείας (με μελάνι μπλε ή μαύρου χρώματος), μολύβι, γομολάστιχα και ξύστρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

1. Για την υποβολή Βεβαιώσεων Ικανότητας που εκδόθηκαν από Στρατιωτική ή Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 4.β του Κεφ. Ε της (β) σχετικής προκήρυξης διαγωνισμού, δηλαδή θα παραδίδονται ΜΟΝΟ αυτοπροσώπως από τον υποψήφιο στην αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος την ημερομηνία που καλούνται να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων.

Υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν τη βεβαίωση ικανότητας όπως περιγράφεται στις σχετικές διατάξεις ή δεν θα προσκομίσουν τη γνήσια βεβαίωση ικανότητας ή αντίγραφο αυτής, όπως την παρέλαβαν από τις αντίστοιχες αρχές, θα κρίνονται ως Μη Ικανοί για το Πυροσβεστικό Σώμα.

2. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των κοινών με τα άλλα Σώματα προκαταρκτικών εξετάσεων του ΠΣ, θα χορηγείται βεβαίωση ικανότητας από το ΠΣ σε όσους/ες έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, ότι επιθυμούν να παραλάβουν και να υποβάλουν αυτή στην Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη διαδικασία έχουν ορίσει οι ανωτέρω αρχές.

Επισημαίνεται, ότι αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των υποψηφίων να αιτηθούν τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης με την ολοκλήρωση των Ψυχομετρικών Εξετάσεων, που αποτελεί και την τελευταία διαδικασία των ΠΚΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΚΕ ΤΟΥ ΠΣ

Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους στις ΠΚΕ του ΠΣ, ως εξής:

Όσοι κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ, ενημερώνονται την επόμενη μέρα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ΠΚΕ.

Όσοι κρίνονται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ, ενημερώνονται αυθημερόν.

Ειδικότερα:

1. Οι υποψήφιοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

2. Αναζητούν τη δημοσίευση με τίτλο «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025». Η ανωτέρω δημοσίευση βρίσκεται στην αρχική σελίδα.

3. Επιλέγουν το link υποβολής αίτησης για ιδιώτες: https://atomika.fireservice.gr/web/apps/national-exams-v2

4. Επιλέγουν το πεδίο «αναζήτηση υποψηφίου - αίτησης» και συμπληρώνουν το Κωδικό ΥΠΑΙΘ και τον Αριθμό Ταυτότητάς τους.

5. α. Οι υποψήφιοι, αν αποτύχουν σε κάποια δοκιμασία, επισημαίνονται ως «Μη Ικανοί» σε αυτή, και δεν δύνανται να συνεχίσουν στις λοιπές διαδικασίες.

β. Οι υποψήφιοι που υποβάλλονται επιτυχώς στις ΠΚΕ θα επισημαίνονται με την ένδειξη «Σε εκκρεμότητα», ως την ολοκλήρωση του συνόλου των ΠΚΕ, οπότε και θα επισημανθούν ως «Επιτυχόντες».

6. Το παρόν πρόγραμμα αναρτάται στον ιστότοπο του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι υποψήφιοι/ες προσερχόμενοι/ες ενώπιον των Επιτροπών ΠΚΕ, για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, πρέπει να έχουν υποχρεωτικά μαζί τους το αστυνομικό δελτίο ταυτότητάς τους ή έτερα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης.

Όσοι/ες δεν προσκομίσουν κάποιο από τα ανωτέρω έντυπα-δελτία, δεν θα γίνονται δεκτοί/ες και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών.

2. Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να φέρουν κατά τη διαδικασία των εξετάσεων ρολόγια, κινητά τηλέφωνα και πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συσκευές (smartphone, smartwatch, chronograph κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των ΠΚΕ. Απαγορεύεται ρητά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων του συνόλου των υποψηφίων η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταγραφή μέρους ή του συνόλου των προκαταρκτικών εξετάσεων. Παραβίαση των

ανωτέρω επισύρει αποβολή τους από το χώρο διενέργειας των προκαταρκτικού εξετάσεων και ο/η

υποψήφιος/α κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/H, πέραν των λοιπών έννομων συνεπειών.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα του Κεφ. Ε’ της υπ’ αριθ. 14029 οικ. Φ.300.2/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9Η2Ρ46ΝΠΙΘ-14Γ) Απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025».

4. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr με δική τους ευθύνη για το παρόν Πρόγραμμα και τυχόν αλλαγές αυτού.


Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

μηχανογραφικο 2024

277 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page