top of page

Σπουδάζω Πληροφορική

Σπουδάζω Πληροφορική

Απαραίτητες διευκρινήσεις.

Από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος αντλούμε τις παρακάτω σημαντικές πληροφορίες.

Η πληροφορική ως επιστήμη καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που συνεχώς διευρύνεται και εξειδικεύεται με αποτέλεσμα μια μεγάλη ποικιλομορφία και ρευστότητα στα πανεπιστημιακά τμήματα που ασχολούνται με αυτό το πεδίο. Όμως παρά τις σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στην ονομασία και στην οργάνωση των διαφόρων τμημάτων, οι σπουδές στην πληροφορική μπορούν κατά βάση να ενταχθούν σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • Επιστήμη Υπολογιστών

 • Μηχανική Υπολογιστών

 • Τηλεπικοινωνίες

 • Πληροφοριακά Συστήματα

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική στην ανώτατη εκπαίδευση, κάθε τμήμα προσφέρει συνήθως ξεχωριστά προγράμματα σπουδών για κάθε γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει, και ο φοιτητής καλείται να επιλέξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που θα σπουδάσει. Τα περισσότερα τμήματα πληροφορικής στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ονομασία τους, προσπαθούν να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα της πληροφορικής και εστιάζουν μεν σε ένα από τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα αλλά προσφέρουν παράλληλα και κάποια μαθήματα από τα υπόλοιπα. Αυτό έχει το θετικό ότι προσφέρει στον φοιτητή ένα ευρύτερο φάσμα μαθημάτων και μια πιο σφαιρική εικόνα της πληροφορικής, αλλά έχει και το αρνητικό ότι αυξάνει υπερβολικά τον αριθμό των μαθημάτων με αποτέλεσμα να καθιστά πολύ δύσκολη τη σωστή εμβάθυνση σε ένα αντικείμενο.

Για αυτούς τους λόγους, ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να μην αρκείται στον όνομα του τμήματος όπως αναφέρεται στο μηχανογραφικό, αλλά να εξετάζει σε βάθος το πρόγραμμα ή προγράμματα σπουδών που το κάθε τμήμα προσφέρει για να δει αν ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά του.

Τι αφορούν οι σπουδές στην Πληροφορική;

Η Πληροφορική είναι μια υπερ-επιστήμη που αγγίζει όλες σχεδόν τις άλλες, από την Εκπαίδευση (με το digital learning) ως την Ιατρική (με τη ρομποτική χειρουργική και την τηλεματική ιατρική). Επίσης αγγίζει πεδία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η κυβερνοασφάλεια, η ψυχαγωγία κ.ά.

Η Πληροφορική δεν ταυτίζεται απόλυτα με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Η Πληροφορική βρίσκεται σε όλες τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού μας, στα αυτοκίνητα, στα έξυπνα φανάρια και τους κάδους απορριμμάτων, στο IoT (Internet of Things - Διαδίκτυο των Πραγμάτων), στις ανέπαφες συναλλαγές μας, στην πρόβλεψη καιρικών φαινομένων, στα έξυπνα ρολόγια χεριού που προλαμβάνουν εμφράγματα μέχρι και στα τσιπάκια που διοχετεύουν ινσουλίνη στο σώμα όταν αυτό τη χρειάζεται.

Η πιο σημαντική πτυχή της πληροφορικής είναι η επίλυση προβλημάτων. Οι φοιτητές/τριες μελετούν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ανάλυση του υλικού και του λογισμικού (software & hardware) που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων σε μια πληθώρα από επιχειρηματικά, επιστημονικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Τμήματα Πληροφορικής

Παρακάτω βλέπουμε τις 12 σχολές που ορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας ως "Αντίστοιχες" για τις μετεγγραφές του 2023 και εντάχθηκαν στην ομάδα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Η εισαγωγή από ΕΠΑΛ γίνεται από τους Τομείς: Ηλεκτρολογίας, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων των διαφόρων Τμημάτων Πληροφορικής κατοχυρώνονται με το παρακάτω Προεδρικό Διάταγμα.

Επαγγελματικές προοπτικές.

Οι τομείς απασχόλησης στην Πληροφορική είναι πολλοί και πολύπλευροι.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τους παρακάτω:

 • Μηχανική Μάθηση, η οποία εστιάζει σε αλγόριθμους υπολογιστών που μπορούν να μάθουν από ένα σύνολο δεδομένων σε ιατρικές βιομηχανίες και χρηματοοικονομικούς τομείς, με ορισμένες να επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην αναγνώριση εικόνας και ομιλίας.

Θέσεις Εργασίας:

Machine Learning Researcher,

MLOps (Machine Learning Operations) Engineer,

Data Scientist,

Machine Learning Analyst. 

 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence), η οποία περιλαμβάνει τη χρήση αλγορίθμων, την αναπαράσταση γνώσης και τη λογική συλλογιστική, τη ρομποτική, τη μηχανική μάθηση, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας κ.ά. για την αυτοματοποίηση συστημάτων.

Θέσεις Εργασίας:

Artificial Intelligence Architect,

Artificial Intelligence Researcher,

Machine Learning Engineer,

Artificial Intelligence data analyst,

Artificial Intelligence Engineer

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (Computer and Network Security), η οποία παρέχει μια εις βάθος κατανόηση των τρεχουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες υπολογιστών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν ασφαλή, κρίσιμα για την ασφάλεια συστήματα, και περιλαμβάνει την ασφάλεια δικτύων, προηγμένα λειτουργικά συστήματα, κρυπτογραφία, ασφαλείς βάσεις δεδομένων κ.λπ. 

  Θέσεις Εργασίας:

Security Engineer,

Network Security Analyst,

System Security Analyst 

 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity), η οποία εστιάζει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πρόληψη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. 

  Θέσεις Εργασίας:

Security Engineer,

Network Security Analyst,

System Security Analyst,

Cybersecurity Analyst,

Penetration Tester,

Cryptographer,

Security Consultant  

 • Επιστήμη Δεδομένων (Data Science), η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή, την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων από δεδομένα. 

  Θέσεις Εργασίας:

Data Scientist,

Data Analyst,

Business Intelligence Analyst,

Machine Learning Engineer,

Information Scientist,

Database Administrator,

Data Engineer,

Analytics Manager 

 • Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και τη συντήρηση μεγάλων και πολύπλοκων συστημάτων λογισμικού. Φυσικά όλοι οι μηχανικοί λογισμικού έρχονται σε επαφή με πολλές και διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού (Java, Python, JavaScript, Ruby, C#, Go κ.λπ.) και σχετιζόμενα frameworks (π.χ. Python Django) και συνήθως καταλήγουν να εξειδικευτούν σε 2-3 από αυτές τις γλώσσες.

  Θέσεις Εργασίας:

Software Development Engineer,

Software Engineer,

Full-stack web Developer,

Game Developer,

Mobile app Developer  

 • Ψηφιακά μέσα (Digital media), όπου οι σχεδιαστές/τριες ψηφιακών μέσων εργάζονται στη δημιουργία παιχνιδιών υπολογιστών, εφαρμογών, υπηρεσιών χαρτογράφησης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οποιουδήποτε άλλου λογισμικού που ξεφεύγει από την τεχνική εστίαση της παραδοσιακής επιστήμης των υπολογιστών.

  Θέσεις Εργασίας:

Mobile Application Developer (iOS, Android),

Video Game Designer,

Video Game Developer,

Software Engineer 

 • Βιολογικός υπολογισμός ή Βιοϋπολογισμός (Biocomputation): Ο Βιοϋπολογισμός είναι μια διεπιστημονική εξειδίκευση που εστιάζει σε υπολογιστικές προκλήσεις και λύσεις στους τομείς εφαρμογής της βιολογικής και ιατρικής πληροφορικής.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Όλα τα Πανεπιστήμια προσφέρουν πολλά και ενδιαφέροντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:


Ο 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί ως "η εποχή της πληροφορίας"

Ατομικό Πρόγραμμα Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

52 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

コメント


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page