top of page

Σπουδάζω Ψυχολογία.


Σπουδάζω Ψυχολογία

Πόσες σχολές Ψυχολογίας έχουμε στην Ελλάδα;

Οι σχολές Ψυχολογίας που ορίστηκαν ως "αντίστοιχες" για τις μετεγγραφές από το Υπουργείο Παιδείας είναι:

 1. Ψυχολογίας (Αθήνα) - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισαγωγή από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Βάση: 17.845 μόρια.

 2. Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εισαγωγή από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Βάση: 17.520 μόρια. Το πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να έχει κατευθύνσεις, επικεντρώνεται περισσότερο στην κοινωνική ψυχολογία.

 3. Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο Βάση:17.565 μόρια. Έχει τρεις κατευθύνσεις : α) Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία, β) Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία και γ) Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία.

 4. Ψυχολογίας (Ιωάννινα) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εισαγωγή από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Βάση 17.215 μόρια. Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις.

 5. Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) - Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εισαγωγή από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Βάση:16.770 μόρια. Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις. Προσοχή:

 6. Το τμήμα Ψυχολογίας (Φλώρινα) - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΝ είναι (ακόμα) αντίστοιχο με τα υπόλοιπα. Εισαγωγή από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Βάση: 16.260 μόρια. Το πρόγραμμα σπουδών δεν χωρίζεται σε κατευθύνσεις.

 7. Από φέτος (2024) στο Μηχανογραφικό εντάσσεται το νέο τμήμα Ψυχολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Διδυμότειχο). Εισαγωγή από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο.

 8. Οι φοιτητές/τριες τη Σχολής Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) φοιτούν στο Τμήμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εισάγονται από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο. Βάση: 18.395 μόρια. Όλοι οι υποψήφιοι/ες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ θα υποβληθούν σε ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

Πρόγραμμα σπουδών.

Η διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη (8 εξάμηνα)

 • Τα μαθήματα επιμερίζονται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα της ψυχολογίας:

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία,

 • Εξελικτική Ψυχολογία,

 • Γνωστική Ψυχολογία,

 • Κλινική Ψυχολογία,

 • Σχολική Ψυχολογία,

 • Κοινωνική Ψυχολογία,

 • Εξελικτική Ψυχοπαθολογία,

 • Ψυχολογία της Μάθησης,

 • Νευροψυχολογία,

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική,

 • Ψυχολογία της Προσωπικότητας,

 • Ψυχολογία των Κινήτρων,

 • Ψυχολογία των Δυσκολιών Μάθησης,

 • Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία,

Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς.


Μεταπτυχιακά

 • Ενδεικτικά ορισμένα από τα τρέχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα

 • ΠΜΣ Κλινική Ψυχολογία 

 • ΠΜΣ Κυβερνοψυχολογία

 • ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία 

 • Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές

 • Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία

 • Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις Το πρόγραμμα Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις είναι υπό την εποπτεία του Τμήματος Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής τού Πανεπιστήμιου Κρήτης, καθώς και με τον ΟΚΑΝΑ. Δ.Π.Μ.Σ. Εγκέφαλος και Νους

Επαγγελματικά δικαιώματα.

Όλοι οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Ψυχολογίας έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’).

Η πλήρης εξειδίκευση προϋποθέτει μεταπτυχιακές σπουδές και βιωματικές ασκήσεις, όπως στην περίπτωση της ψυχανάλυσης, ή άλλης μορφής ψυχοθεραπείας που αναλαμβάνει η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Με τι ασχολείται ένας Ψυχολόγος;

Ο Ψυχολόγος είναι ένα επάγγελμα που έχει ως κύριο αντικείμενο τον άνθρωπο και την Ψυχολογία του. Μελετά τις διεργασίες σκέψης και την ανθρώπινη συμπεριφορά, ασχολείται με την πρόγνωση, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση ψυχολογικών προβλημάτων. Ο Ψυχολόγος ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την ερμηνεία των ψυχικών φαινομένων, τόσο των ατόμων όσο και των κοινωνικών ομάδων.

Επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας μπορεί να απασχοληθεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο δημόσιο τομέα μπορεί να προσληφθεί μέσω σχετικής προκήρυξης σε:

Γενικά και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φυλακές, Σχολεία, ΚΑΠΗ, Γεροντολογικά κέντρα, Κέντρα απεξάρτησης χρηστών, Ερευνητικά κέντρα.

Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργαστεί ως:

Ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του γραφείο,

Ψυχολόγος εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις,

Ψυχολόγος σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης ΑΜΕΑ.

Απαραίτητη διευκρίνηση.

Οι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας έχουν τριετείς σπουδές Ψυχολογίας και λιγότερη εμπειρία στο πεδίο. Εδώ υπάρχει μεγάλη ασάφεια και έντονες διαφωνίες ως προς την επάρκειά τους.

Συνοψίζοντας

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι έχουν στραφεί στους Ψυχολόγους για να βρουν λύση στα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έχουν εκλείψει και τα στερεότυπα τα οποία ακολουθούσαν το επάγγελμα. Συχνά ακούγονταν η φράση: "Δεν είμαι τρελός, δεν έχω ανάγκη ψυχολόγου".

Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί εκτός από την βασική εκπαίδευση, εξειδίκευση η οποία δεν παρέχεται από το κράτος, αλλά είναι απαραίτητη γιατί η ευθύνη ενός ψυχολόγου είναι μεγάλη απέναντι στον πελάτη του.

Όπως κάθε επάγγελμα χρειάζεται συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες. Για να το επιλέξει κάποιος και να δεσμευτεί σε αυτό πρέπει ο υποψήφιος να έχει πάρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται καθώς επίσης να έχει κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό, μέσω του οποίου θα έχει ανακαλύψει τον λόγο για τον οποίο θέλει να εξασκήσει το επάγγελμα του Ψυχολόγου.
Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
27 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page