top of page

Σπουδές στη Γεωγραφία


Σπουδάζω Γεωγραφία

Λίγη ιστορία

Η επιστήμη της Γεωγραφίας παρουσιάστηκε στην αρχαία Ελλάδα με τον Όμηρο κατά τον 9ο π.χ. αιώνα. Ο Όμηρος όπως γράφει ο Στράβων στα «Γεωγραφικά» του (Ι,1,2), είναι κατά τους αρχαίους Έλληνες γεωγράφους ο αρχιηγέτης της γεωγραφίας

Η Γεωγραφία λοιπόν είναι η αρχαιότερη ελληνική επιστήμη, γιατί γεννήθηκε στην περιοχή της Ιωνίας τον 9ο αιώνα π.χ., ενώ οι άλλες επιστήμες όπως η φιλοσοφία, οι φυσικές επιστήμες κλπ., εμφανίστηκαν στην ίδια περιοχή τον 6ο π.χ. αιώνα περίπου.

Η αρχαία ελληνική γεωγραφία έφτασε στην τελείωση και στο απόγειό της με έναν από τους τελευταίους Έλληνες γεωγράφους, τον μικρασιάτη Στράβωνα (64 π.χ. – 23 μ.χ.) και από τότε αποτελεί θεμέλιο της γεωγραφικής επιστήμης και φυσικά της σύγχρονης γεωγραφίας.

Η Επιστήμη της Γεωγραφίας

Η Γεωγραφία είναι η μελέτη των φυσικών χαρακτηριστικών της γης, των ανθρώπινων και φυσικών συστημάτων και των χωρικών σχέσεων. Μας βοηθά να κατανοήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε και τα περίπλοκα ζητήματα που τον επηρεάζουν, όπως η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές και η πολιτιστική ποικιλομορφία. Η μελέτη της Γεωγραφίας μας επιτρέπει να αναπτύξουμε δεξιότητες κριτικής σκέψης και μια σφαιρική προοπτική, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο.

Ο γεωγράφος παρατηρεί τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων, τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο γύρω τους και προσαρμόζονται σε αυτόν. Καταγράφει και εξετάζει τη συμβολή των οικονομικών δραστηριοτήτων (ψάρεμα, δασοκομία, γεωργία, βιομηχανία) στις ανάγκες και απαιτήσεις της ανθρώπινης ζωής. Διερευνά τα φυσικά και ανθρώπινα στοιχεία που δημιουργούν μια κοινότητα και προτείνει τρόπους για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των φυσικών της πόρων. Παρακολουθεί την εξέλιξη της ανθρωπότητας και τη θέση της στο οικοσύστημα. Μελετά τη γη, το νερό, το κλίμα, τα φυτά και τα ζώα και τη συμβολή τους στην ανθρώπινη ζωή. Ακόμη, αναλύει τις πολιτιστικές ή οικονομικές διαστάσεις των πόλεων και περιφερειών και τους λόγους ύπαρξής τους, παρατηρεί και εξηγεί το παρελθόν, το παρόν και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης αυτών των περιοχών.

Ο γεωγράφος συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως φυσικούς, γεωλόγους, βιολόγους, ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους και μηχανικούς, για να επιλέξει και να προτείνει λύσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των σημερινών και μελλοντικών γενεών του πλανήτη μας.

Σχολές Γεωγραφίας


Πανεπιστήμιο

Επιστημονικό Πεδίο (ΓΕΛ)

Βάση Εισαγωγής

Ε.Β.Ε

Χαροκόπειο (Αθήνα)

2ο-4ο

10.775

9,39

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)

2ο-4ο

7.630

8,34

Η εισαγωγή φοιτητών από ΕΠΑΛ γίνεται από τους Τομείς:

  • Δομικών έργων

  • Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

  • Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων


Τομείς απασχόλησης

"Μία εικόνα χίλιες λέξεις"


τμήμα γεωγραφικά επαγγελματικές προοπτικές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» (ΦΕΚ 113726π.έ/Β7/ 29-1-2004).

Έχει διάρκεια τριών εξαμήνων και προσφέρει τρεις κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Α: Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών

Κατεύθυνση Β: Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη

Κατεύθυνση Γ: Γεωπληροφορική

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσφέρει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

  1. “Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική”, από το 2005 (https://geography.aegean.gr/geoinformatics)

  2. “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου”, από το 2014 (https://geography.aegean.gr/humangeography)

  3. Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών", από το 2018 (https://geography.aegean.gr/hazards), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωγράφων κατοχυρώνονται από το Προεδρικό Διάταγμα 147, ΦΕΚ 124, 4/6/2002. Η ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Επίσης, οι  Γεωγράφοι μπορούν να κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).

Η Γεωγραφία είναι η προφανής επιλογή για σταδιοδρομίες που αφορούν τη «βιωσιμότητα».

Ατομικό Πρόγραμμα Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

5 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page