top of page

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΕΜΠ).Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημών

Τι σημαίνει ο όρος " Εφαρμοσμένα Μαθηματικά"


Εφαρμοσμένα μαθηματικά είναι ο κλάδος των μαθηματικών   που ασχολείται με τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την επιλύση προβλημάτων στους τομείς των άλλων θετικών επιστημών, όπως είναι η, φυσική, η χημεία, η πληροφορική και τα οικονομικά. Τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  είναι ένας μεγάλος κλάδος των μαθηματικών - ο άλλος είναι τα Καθαρά ή Θεωρητικά Μαθηματικά που ασχολούνται με την επίλυση προβλημάτων μέσα στα ίδια τα μαθηματικά. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητός ο όρος Εφαρμοσμένα Μαθηματικά θα δώσουμε μερικά παραδείγματα.


 • Ένα παράδειγμα εφαρμοσμένων μαθηματικών στην καθημερινότητα είναι η κρυπτογραφία. Η κρυπτογραφία χρησιμοποιεί μαθηματικά μοντέλα για την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών μέσω ανοικτών καναλιών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την κρυπτογράφηση μηνυμάτων σε διαδίκτυα, τις ψηφιακές υπογραφές για την επαλήθευση της αυθεντικότητας, και την κρυπτογράφηση των συναλλαγών. Οι μαθηματικοί σχεδιάζουν αλγορίθμους και πρωτόκολλα που βασίζονται σε μαθηματικά για να προστατεύσουν τις επικοινωνίες μας από ανεπιθύμητη παρακολούθηση και απάτες. Επιπλέον, η κρυπτογραφία έχει εφαρμογές στην ασφάλεια δεδομένων, την προστασία της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, και πολλά άλλα πεδία.


 • Ένα άλλο ενδιαφέρον παράδειγμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είναι το Google PageRank αλγόριθμος. Ο PageRank χρησιμοποιείται για να κατατάξει ιστοσελίδες βάσει της “σημαντικότητάς” τους στο δίκτυο του Ιστού. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη τις συνδέσεις μεταξύ ιστοσελίδων και τον αριθμό των εισερχόμενων συνδέσεων που έχει μια ιστοσελίδα. Οι ιστοσελίδες που έχουν περισσότερες και πιο σημαντικές συνδέσεις από άλλες ιστοσελίδες θεωρούνται πιο σημαντικές . Αυτός ο αλγόριθμος έχει εφαρμογές στην αναζήτηση και την κατάταξη ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης.

Τα Μαθηματικά τελικά βρίσκονται γύρω μας!!!

Εισαγωγή στη σχολή.

Η εισαγωγή στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου (Αθήνα) γίνεται από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες.

Δεν υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα, ούτε είναι δυνατή η πρόσβαση από Τομείς των ΕΠΑΛ.

Η Βάση εισαγωγής το 2023 ήταν: 16.240 μόρια και η Ε.Β.Ε: 14,81.

Λίγα λόγια για τη Σ.Ε.Μ.Φ.Ε (Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Κίνητρο για την ίδρυση της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. υπήρξε η διεθνής εμπειρία από τη λειτουργία Τμημάτων με την επωνυμία "Engineering Mathematics", "Engineering Physics" ή, συνηθέστερα, "Applied Mathematical and Physical Sciences" - επωνυμία που επελέγη για τη Σχολή. Η βιοτεχνολογία και η βιοϊατρική, η πληροφορική και η ρομποτική, η ανάπτυξη νέων υλικών και νανοδιατάξεων, η γνωσιακή επιστήμη, τα χρηματοοικονομικά κ.λπ., απαιτούν ερευνητές που συνδυάζουν την άρτια εκπαίδευση στις βασικές επιστήμες με τη δεξιότητα επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων και την έφεση για διεπιστημονική συνεργασία. Με βάση λοιπόν την αυξανόμενη απαίτηση του ερευνητικού και τεχνολογικού τομέα για πτυχιούχους άρτια εκπαιδευμένους στις βασικές επιστήμες, δημιουργήθηκε η ΣΕΜΦΕ.

Πρόγραμμα σπουδών

Οι σπουδές στη ΣΕΜΦΕ διαρκούν 10 εξάμηνα.

Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών στη Σχολή παρέχονται οι βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Πληροφορικής. Προσφέρονται επίσης μαθήματα Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Οικονομικών Επιστημών, Δικαίου και Ξένων Γλωσσών.

Από το πέμπτο εξάμηνο, οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις:

 • Κατεύθυνση Μαθηματικού, Εφαρμογών, όπου εκτός του βασικού μαθηματικού υπόβαθρου που αποκτούν οι φοιτητές, δίνεται έμφαση και στην Μαθηματική Μοντελοποίηση, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά, την Εφαρμοσμένη Στατιστική, τις Στοχαστικές Διαδικασίες, τα Οικονομικά Μαθηματικά, την Υπολογιστική Μηχανική και τις εφαρμογές της Μηχανικής.

 • Κατεύθυνση Φυσικού, Εφαρμογών, δίνεται έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής όπως νέα Τεχνολογικά Υλικά, Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ, Ηλεκτρονική Φυσική, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Φυσική Συμπυκνωμένης ύλης, Βιοϊατρικές εφαρμογές της Φυσικής, Υπολογιστική και Θεωρητική Φυσική.


Προσφέρονται, επίσης, κατ’ επιλογήν μαθήματα στα Παιδαγωγικά και στη Διδακτική των Μαθηματικών και τη Διδακτική της Φυσικής, για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για τον χώρο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων προσδιορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ199/2007(Φ.Ε.Κ.226/14-9-2007).

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε. 03 Μαθηματικών και Π.Ε. 04 Φυσικών Επιστημών. Η κατεύθυνση Μαθηματικού εντάσσεσαι στο Π.Ε. 03 και η κατεύθυνση Φυσικών Εφαρμογών εντάσσεσαι στο Π.Ε. 04.01. Περισσότερες πληροφορίες, στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 226, στις παραγράφους 1.α και 1,β του Πρ. Διατάγματος 199.

Η δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση των ακτινοφυσικών στο χώρο των Νοσοκομείων διευθετήθηκε με την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2στ. οικ. 2073/20.4.1983 υπ. Απόφ. («Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων που δημοσιεύθηκεστο ΦΕΚ 532/23.3.2009»). 

Με την από 23/2/2019 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), οι διπλωματούχοι της ΣΕΜΦΕ απέκτησαν το δικαίωμα να εγγράφονται ως μέλη στο ΤΕΕ.

Επαγγελματική αποκατάσταση.

Οι διπλωματούχοι της Σχολής εφοδιάζονται με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορούν

 • να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ,

 • να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών και τραπεζών,

 • να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής,

 • να συμβάλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας,

 • να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Μεταπτυχιακές σπουδές

Η Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. συνεργάζεται επίσης με τα εξής Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

Ο Τομέας Μαθηματικών με τα Προγράμματα:

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.), «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» (συντονίζει η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.),

 • «Λογική και τη Θεωρία Αλγορίθμων» (συντονίζει το Μαθηματικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α.).

Ο Τομέας Φυσικής με τα Προγράμματα:

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.),

 • «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (συντονίζει η Σχολή Ιατρική του Ε.Κ.Π.Α.).

Ο Τομέας Μηχανικής συμμετέχει στα Προγράμματα:

 • «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών» (συντονίζει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.),

 • «Υπολογιστική Μηχανική» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.),

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.),

 • «Συστήματα Αυτοματισμού» (συντονίζει η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.),

 • «Συντήρηση Μνημείων» (συντονίζει η Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.).

Ο Τομέας Α.Κ.Ε.Δ. συμμετέχει στα Προγράμματα:

 • «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου (συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.), «Προστασία των Μνημείων» (συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.)


Ατομικό Πρόγραμμα Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

37 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page