top of page

Τι είναι ο Επαγγελματικός προσανατολισμός ;


Αναζήτηση σπουδών


Ορισμός Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Είναι η διαδικασία που καθιστά τους ανθρώπους ικανούς να αναγνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητές τους προκειμένου να πάρουν αποφάσεις που συνδέονται με τη σταδιοδρομία τους καθώς και να διευθετήσουν ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν.

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ο ρόλος του επαγγελματία Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού δεν είναι να δίνει «επιτυχημένες» λύσεις, για να βρει κάποιος τη σωστή «καριέρα» επίκεντρο της οποίας αποτελούν εξωγενείς παράγοντες, όπως τα χρήματα, το κύρος και οι συνθήκες εργασίας. Ο ρόλος του επαγγελματία Συμβούλου είναι να διευκολύνει τον συμβουλευόμενο να αυξήσει την αυτογνωσία του, να δει τις δυνατότητές και τις αδυναμίες του, να μάθει πώς να ξεπερνά τα εμπόδια και το σημαντικότερο να τον βοηθήσει στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων. Παράλληλα, ο Σύμβουλος οφείλει να παρέχει επαρκή πληροφόρηση για το σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, για σπουδές και επαγγέλματα, για τον κόσμο της εργασίας και για τις εναλλακτικές προοπτικές.


Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Στη συμβουλευτική διαδικασία εντάσσονται τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω των οποίων μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για την προσωπικότητα, τις κλίσεις , τα ενδιαφέροντά και τις δεξιότητές του ατόμου.


Θεωρούνται η πλέον αντικειμενική μέθοδος μέτρησης των χαρακτηριστικών και των παραγόντων της προσωπικότητας, των ιδιαιτεροτήτων, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπου, αποτελώντας απαραίτητα και αναγκαία εργαλεία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Με την κατάλληλη χρήση των ψυχομετρικών τεστ και ερωτηματολογίων στοχεύουμε στην καλύτερη σύζευξη της προσωπικότητας, των κλίσεων και των ενδιαφερόντων του κάθε ατόμου με επαγγέλματα.


Είναι προφανές, ότι το τεστ είναι ένα εργαλείο στα χέρια του συμβούλου και έχει αξία μόνο μέσα στη συμβουλευτική διαδικασία. Είναι σαν να βλέπουμε μια θολή φωτογραφία. Για να την ξεκαθαρίσουμε θα πρέπει να αναλύσουμε τα επιμέρους στοιχεία της.


Ο επαγγελματικός προσανατολισμός λοιπόν, αποτελεί μία διαδικασία ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που βοηθά το άτομο να επιλέξει το ρόλο του στην παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές του .


Τι κερδίζουν οι μαθητές από τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

«Τι επάγγελμα θα κάνεις;» , «Ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις;», «Είσαι στο Λύκειο και ακόμα δεν ξέρεις τι θα κάνεις;» , αυτές είναι λίγες μόνο από τις ερωτήσεις που δέχονται, ίσως και καθημερινά, οι μαθητές/τριες του Λυκείου. Θα ήταν σωστό επομένως, να ξεκινήσει ο/η μαθητής/τρια τον επαγγελματικό προσανατολισμό ήδη από την Α Λυκείου η οποία είναι ένα ορόσημο στην σχολική ζωή και σηματοδοτεί την μετάβαση από την παιδική ηλικία στην εφηβική . Αναμφίβολα όμως και στη Β΄Λυκείου και στη Γ΄Λυκείου οι μαθητές μπορούν και έχει αξία να ζητήσουν τη συνδρομή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να επιλυθούν οι απορίες τους, να συγκεκριμενοποιηθούν οι στόχοι τους και να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που θα ακολουθήσουν. Οι μαθητές βρίσκονται μπροστά σε δύσκολες επιλογές σχετικά με την πορεία που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, αναγκάζονται να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχεδιασμού ζωής και να μπουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις οποίες δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι. Οι έφηβοι χρειάζεται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και συμπεριφορές , προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά τους. Σίγουρα κάτι τέτοιο ενισχύει την επαγγελματική δέσμευση για το μέλλον και μαθαίνουν να διερευνούν τους τρόπους για να αξιοποιήσουν τους προσωπικούς τους πόρους ώστε να μπορέσουν να λάβουν αποφάσεις για την σταδιοδρομία τους.


Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μπορεί να δώσει ένα στόχο στον/στην μαθητή/τρια, τον οποίο θα ακολουθήσει και δεν θα χαθεί μέσα στις αμφιβολίες του και στις επιρροές του περιβάλλοντός του.

46 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page