top of page

Τμήμα Βιοτεχνολογίας (ΓΠΑ)


βιοτεχνολογία γεωπονικού

Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο ο οποίος στοχεύει στην αξιοποίηση της εντυπωσιακής προόδου που έχει πραγματοποιηθεί στις Βιολογικές και συναφείς επιστήμες, με σκοπό την ανάπτυξη νέων και προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η συνεισφορά της Βιοτεχνολογίας είναι σημαντική στους τομείς υγείας, βιομηχανίας, διατροφής, πρωτογενούς παραγωγής, ενέργειας, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής της σύγχρονης κοινωνίας, με τεράστιες επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις εφαρμογές της.

Ως συνέπεια των νέων δεδομένων και τάσεων, το Τμήμα Βιοτεχνολογίας στοχεύει να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στους ανωτέρω τομείς και να μυήσει τους φοιτητές του στους πλέον εξελιγμένους κλάδους γνώσης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη Βιοτεχνολογία.

Σκοπός του Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος είναι να διασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο βιολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, παρέχοντας στους αποφοίτους του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη τους.

Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και προάγουν τομείς της επιστήμης που αφορούν

 • στη γενετική και τις εφαρμογές της,

 • στη μοριακή βιολογία

 • στη λειτουργική γονιδιωματική,

 • τη δημιουργία και ανάλυση διαγονιδιακών οργανισμών (ΓΤΟ),

 • στη διαχείριση του γενετικού υλικού της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA,

 • στις ομικές τεχνολογίες,

 • τη συνθετική βιολογία

 • την κυτταρική μηχανική,

 • στις βιοδιεργασίες

 • την ενζυμομηχανική,

 • στη μελέτη ενζύμων και πρωτεϊνών,

 • στη βιοενέργεια μέσω χρησιμοποίησης ‘πράσινων οργανισμών’,

 • στη βιοφυσική και

 • τη βιοπληροφορική για την κατανόηση της δομής και λειτουργίας των βιομορίων και βιοσυστημάτων,

 • στη νανοτεχνολογία,

 • τους βιοαισθητήρες,

 • στην επανορθωτική ιατρική μέσω βλαστοκυττάρων,

 • στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία

 • και την παραγωγή βιοπροϊόντων από ‘κυτταρικά εργοστάσια’.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου το Τμήμα προσφέρει:

 • Εργαστηριακούς χώρους για τη γενική εκπαίδευση όλων των φοιτητών.

 • Εξειδικευμένα εργαστήρια όπου διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες προσφέρουν τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε θέματα αιχμής της σύγχρονης βιοτεχνολογίας.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εισαγωγή από τα Γενικά Λύκεια γίνεται

 • από το 2ο πεδίο, Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες και

 • από το 3ο πεδίο, Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

Από τα ΕΠΑΛ από τους τομείς:

 • Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,

 • Υγείας και Πρόνοιας-Ευεξίας.Βάσεις εισαγωγής 2023

 • ΓΕΛ 16.195

 • ΕΠΑΛ 17.400

 • Ο χρόνος φοίτησης είναι 10 εξάμηνα.

 • Η σχολή είναι αντίστοιχη με το τμήμαΒιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογικών (Ιωάννινα) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  Δες την αναλυτική παρουσίαση του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογικών (Ιωάννινα) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εδώ

Αντικείμενο σπουδών

Το Τμήμα Βιοτεχνολογίας προσφέρει μια σύγχρονη προσέγγιση στην επιστήμη και την τεχνολογία μέσα από ένα ευρύ φάσμα τομέων και ειδικοτήτων. Από την μοριακή και κυτταρική βιολογία, έως την ανάλυση δεδομένων και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να κατανοήσουν τις ζωτικής σημασίας διαδικασίες που διαμορφώνουν την έννοια της ζωής και την αλληλεπίδρασή της με το περιβάλλον. Με ένα πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια και πειραματικά προγράμματα, το τμήμα στοχεύει να προετοιμάσει τους φοιτητές για μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα των βιολογικών επιστημών και τεχνολογιών.

Ενδεικτικά Μαθήματα

Βιολογία Κυττάρου, Φυσική, Βιοχημεία Βιομορίων, Βιοχημεία Μεταβολισμού, Γενετική, Μοριακή Βιολογία, Γενετική Πληθυσμών, Τεχνολογία Ανασυνδυασμένου DNA- Ομικές Τεχνολογίες, Βιοπληροφορικη, Μικροβιακή Τεχνολογία, Μοριακή Οικολογία και Προσαρμογή, Νανοβιοτεχνολογία και Βιοαισθητήρες, Ανοσοβιολογία, Αναλυτική Βιοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία Ζώων, Βιοτεχνολογία Φυτών, Ανάπτυξη, Διαφοροποίηση και Μεταγωγή, Ανάπτυξη Φυτών και Διακυτταρική Επικοινωνία.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εργαστήριο Γενετικής

Εργαστήριο Eνζυμικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου προσφέρει το παρακάτω μεταπτυχιακό προγράμματα σπουδών:

 • Βιολογία Συστημάτων

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοτεχνολογίας Γ.Π.Α εγγράφονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοτεχνολογίας Γ.Π.Α εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 88.01 Γεωπόνων


Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοτεχνολογίας μπορούν να στελεχώνουν

 • φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,

 • εταιρείες παραγωγής βιοπροϊόντων,

 • φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες,

 • σε νοσοκομεία και μικροβιολογικά εργαστήρια

 • εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

 • Στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

Οι απόφοιτοι  του τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου μπορούν να στελεχώνουν φορείς που δραστηριοποιούνται στη μελέτη, έρευνα, κατανόηση και επίλυση προβλημάτων βιοτεχνολογικού υπόβαθρου ως και στη μελέτη και εφαρμογή βιοσυστημάτων στις επιστήμες ζωής

Οι τομείς που μπορούν να δραστηριοποιηθούν είναι: 

 •  Στη γενετική, τη γονιδιωματική, τη μοριακή βιολογία

 • Την τροποποίηση του γενετικού υλικού μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA, τις ομικές τεχνολογίες και τη συνθετική βιολογία

 • Την κυτταρική μηχανική, την πρωτεομική, τις βιοδιεργασίες και την ενζυμομηχανική 

 • Τη μελέτη και εφαρμογή ενζύμων/πρωτεϊνών και την τεχνολογία καθαρισμού τους, τη βιοφυσική, τη βιοϋπολογιστική και τη βιοπληροφορική 

 • Τη νανοτεχνολογία, τους βιοαισθητήρες και τα μικροηλεκτρονικά συστήματα ως σύγχρονες μεθόδους βιοανάλυσης.

Συνοψίζοντας

Η επιλογή να σπουδάσετε στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας είναι μια απόφαση που θα σας ανοίξει πολλές πόρτες στον κόσμο της βιολογίας και της τεχνολογίας. Είναι ιδανικό για εκείνους που έχουν πάθος για την επιστήμη και θέλουν να βρουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας μας. Με την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση και στην έρευνα, οι φοιτητές εκπαιδεύονται να είναι ερευνητές, επαγγελματίες και πρωτοπόροι στον τομέα τους.Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

39 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Σχόλια


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page