top of page

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας -Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας -Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αντικείμενο της σχολής.

Το μάρκετινγκ είναι η επιστήμη που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της διοίκησης των επιχειρήσεων και βοηθά μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό να προσαρμόσει την όλη δραστηριότητά του στο περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και ειδικότερα στις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων εντάσσονται στην επιστήμη του μάρκετινγκ, όπως η έρευνα αγοράς, η μελέτη της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η τιμολόγηση, η διαφήμιση, η οργάνωση των πωλήσεων και των δικτύων διανομής των προϊόντων – υπηρεσιών, η διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών, η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, κ.ο.κ.

H επικοινωνία είναι ένας ευρύτατος και δυναμικά εξελισσόμενος επιστημονικός χώρος. Σε αυτόν περιλαμβάνεται η επικοινωνία μιας επιχείρησης με τους πελάτες της, τους προμηθευτές της, τους εργαζόμενους, τους επενδυτές, τις οικονομικές και κοινωνικές ομάδες, τα θεσμικά όργανα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και άλλους φορείς που είναι στρατηγικής σημασίας. Η αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας, είναι καταλυτικός παράγοντας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, στα πλαίσια πάντα του αμοιβαίου οφέλους και κατανόησης με τις κοινωνικές ομάδες που αλληλεπιδρά ο οργανισμός.

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας δίνει επίσης μια ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού αποτελούν ταυτόχρονα εσωτερικούς «πελάτες», συνεργάτες και εκπροσώπους του και αντιπροσωπεύουν τον πλέον σημαντικό πόρο του.

Εισαγωγή στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται από:

ΓΕΛ: 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής).

ΕΠΑΛ τομείς: Διοίκησης και Οικονομίας.

Βάση εισαγωγής: 16.200 μόρια, ΕΒΕ:12,52


Δεν υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα.


Πρόγραμμα Σπουδών

Διάρκεια σπουδών: 8 εξάμηνα.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:


 • Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Επιχειρησιακή Αναλυτική

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/mbc/2023_2024_PROGR%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_SPOYDWNv2


Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ενδεικτικά:

 • ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με κατεύθυνση Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό (Program in International Marketing, PRIMA).

 • ΠΜΣ Αναλυτική Μάρκετινγκ.

 • 1 & 2. ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας με κατεύθυνση Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία.

Επαγγελματικά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν το δικαίωμα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο που συνεπάγεται ότι έχουν δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Οικονομολόγου και του Λογιστή. Επιπλέον εντάσσονται στο Κλάδο Π.Ε. 09, Οικονομολόγων που επιτρέπει το διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εφόσον πετύχουν στις σχετικές εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ως :

 • στέλεχος Μάρκετινγκ, πωλητής, διαφημιστής κτλ.

 • σύμβουλος Στρατηγικού Μάρκετινγκ ή Ψηφιακού Μάρκετινγκ

 • στέλεχος στους τομείς εξαγωγών, έρευνας αγοράς, Δημοσίων σχέσεων και Επικοινωνίας και Διοίκησης Προμηθειών και Υλικών 

 • Digital Marketer

 • Social Media Marketer 

 • Brand Managers και σε πολλές ακόμη θέσεις.

Η έρευνα τάσεων εργασίας και μισθών Randstad 2019 κατάγραψε το μάρκετινγκ, την επικοινωνία και τις πωλήσεις μέσα στα τρία πρώτα σε πρόθεση προσλήψεων τμήματα μιας επιχείρησης.


Ατομικό Πρόγραμμα Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού

28 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page