top of page

Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου


Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εάν είσαι υποψήφιος στο 2ο, 3ο ή στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, το συγκεκριμένο τμήμα αξίζει την προσοχή σου! Εδρεύει στην πόλη της Μυτιλήνης και η περσινή βάση εισαγωγής ήταν 8.730. Συντελεστής ΕΒΕ για το 2023, ορίστηκε το 0,80. Πρόσβαση από τα ΕΠΑΛ γίνεται απο τους τομείς Μηχανολογίας, Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος καθώς και από τον τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. Περσινή βάση εισαγωγής από τα ΕΠΑΛ ήταν τα 11.900 μόρια.


Γιατί εντάσσεται το Τμήμα Περιβάλλοντος στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο;

- Τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα συνδέονται με τον τρόπο που λειτουργεί η

Οικονομία αλλά και με τα σύγχρονα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα. Η

κατανόηση της σχέσης αυτής επιτρέπει τη διάγνωση και την αντιμετώπιση σειράς

περιβαλλοντικών προκλήσεων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας.

- Η επιτυχία στην ανακύκλωση προϋποθέτει υποδομές, οργάνωση αλλά και μέγιστη

οικονομική απόδοση στην αξιοποίηση των υλικών που ανακτώνται. Η μείωση της

ρύπανσης αντιμετωπίζονται μέσω των φυσικών επιστημών, της Μηχανικής αλλά και

οικονομικών εργαλείων (κινήτρων ή κυρώσεων). Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η

κλιματική αλλαγή έχουν συνέπειες και στην Οικονομία.


Οικονομικά & Πληροφορική στο πρόγραμμα σπουδών

Ανέκαθεν, ένα από τα πεδία διεπιστημονικότητας στο Τμήμα Περιβάλλοντος του

Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούσαν τα Οικονομικά Περιβάλλοντος και η Βιώσιμη

Ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό από την ίδρυση του Τμήματος (1987) ενσωματώθηκαν στο

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και τέσσερα (4) επιλογής μαθήματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Με την πάροδο των χρόνων, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών συμπεριλήφθηκαν επίσης μαθήματα που σχετίζονται με την Αειφορική Διαχείριση Φορέων και Επιχειρήσεων, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και την Κυκλική Οικονομία. Οι προσθήκες αυτές κρίθηκαν αναγκαίες ενόψει των απαιτήσεων της εποχής μας και της Πράσινης Μετάβασης στον χώρο των Επιχειρήσεων και της Αγοράς.

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Πληροφορική αποτελούσε εξ’ αρχής υποστηρικτικό γνωστικό πεδίο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με εισαγωγή μαθημάτων που σχετίζονταν με τον Προγραμματισμό και τη Γεωπληροφορική.

Ποιος ο ρόλος του Επιστήμονα Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντολόγου

Ο όρος «Περιβαλλοντολόγος», στους μη γνωρίζοντες, συχνά συγχέεται με τον ρόλο του

περιβαλλοντικού ακτιβιστή. Ένα τέτοιο χονδροειδές λάθος θα μπορούσε να συγκριθεί με πιθανή σύγχυση των όρων Κοινωνιολόγου και Σοσιαλιστή.

Ο Περιβαλλοντολόγος (ή Επιστήμονας Περιβάλλοντος) αναγνωρίζεται:

α) ως ειδικότητα που εντάσσεται στο ΠΕ Περιβάλλοντος (δημόσια διοίκηση),

β) λαμβάνει Μελετητικό Πτυχίο κατηγορίας 27* (Περιβαλλοντικές Μελέτες), και

γ) εντάσσεται στην εκπαίδευση στην ειδικότητα ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος.

Ο ρόλος του Περιβαλλοντολόγου για το Περιβάλλον είναι ανάλογος με αυτόν του Γιατρού στην ανθρώπινη υγεία. Ως γνωστόν, είναι πολλά τα επαγγέλματα που υπηρετούν την υγεία. Φαρμακοποιοί, διαιτολόγοι, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές, νοσηλευτές κλπ αποτελούν σημαντικούς συντελεστές στο πλέγμα υποστήριξης της ανθρώπινης υγείας. Όμως, οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων έχουν τον κεντρικό ρόλο στο πλέγμα αυτό.

Στην περίπτωση της Περιβαλλοντικής Επιστήμης, διάφορες ειδικότητες (Χημικοί, Φυσικοί, Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, Εκπαιδευτικοί κ.α.) καλούνται να υποστηρίξουν το ευρύτερο πλέγμα. Κεντρικό ρόλο και γνώση όμως στη διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων έχουν οι Περιβαλλοντικοί Επιστήμονες. Σε αναλογία με τον γιατρό, ο Περιβαλλοντολόγος εκπαιδεύεται ώστε να καλύψει το επίπεδο της πρωτοβάθμιας υγείας. Δηλαδή, προληπτικής διαχείρισης («προληπτικής Ιατρικής») και πρώτης διάγνωσης όταν ανακύπτει πρόβλημα. Είναι εκείνος που μπορεί να παραπέμψει είτε σε ειδικότητες Περιβαλλοντικών Επιστημόνων που εξειδικεύονται σε επιμέρους αντικείμενα (διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση βιοποικιλότητας κλπ) είτε σε συγγενείς ειδικότητες όπως είναι οι

Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι Δασολόγοι, οι Ωκεανογράφοι κλπ. Στον εν λόγω παραλληλισμό, ο Περιβαλλοντολόγος αποφοιτά ως «παθολόγος» και εξειδικεύεται μέσω περεταίρω κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας, ενώ ο Μηχανικός Περιβάλλοντος καλείται να παίξει ρόλο παρεμβατικό ανάλογο του «χειρουργού».

* Δικαίωμα υπογραφής μελετών, όπως και οι Μηχανικοί, στα 4 χρόνια από την αποφοίτηση.

Αναπαράγεται στρεβλά η πληροφορία ότι οι Μηχανικοί αποκτούν δικαίωμα υπογραφής περιβαλλοντικών μελετών αμέσως μετά την αποφοίτησή τους ενώ οι Περιβαλλοντολόγοι αποκτούν το δικαίωμα αυτό στα 4 χρόνια από την αποφοίτηση. Για ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις Μηχανικών και Επιστημόνων, ο νόμος προβλέπει την παρέλευση 4 ετών από την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα υπογραφής μελετών (Περιβαλλοντικών ή άλλων).

Προεδρικό Διάταγμα 138/2009 - ΦΕΚ 185/Α/24-9-2009 Άρθρο 2. παρ. 4.: "Για την εγγραφή στην Α ́ τάξη (πτυχίου Μελετητή) απαιτείται μόνο η παρέλευση τετραετίας τουλάχιστον από τη λήψη του τίτλου σπουδών και η κτήση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σε όποιες περιπτώσεις αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις... "Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μάριο Μπαλή, MSc

του Τμήματος Περιβάλλοντος, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

για την ευγενική παραχώρηση του ενημερωτικού σημειώματος.μηχανογραφικο 2024

53 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page