top of page

Φτάνει το πτυχίο για να βρω δουλειά;


Ποιες Δεξιότητες χρειάζονται εκτός από το Πτυχίο;

Αν κάτι χαρακτηρίζει τον 21ο αιώνα, αυτό είναι η τεχνολογική επανάσταση και οι συνέπειες αυτής. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας, και έχει σαρώσει στην κυριολεξία κάθε αντίληψη που είχαμε μέχρι τώρα για την εργασία, τα επαγγέλματα, την έννοια των πτυχίων, αλλά και τα προσόντα που χρειαζόμαστε για να βρούμε δουλειά.


Η τεχνολογική επανάσταση αλλάζει την κουλτούρα μας και δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε προσαρμοστεί ως κοινωνία σε αυτό. Δεν υπάρχει πια το «μια δουλειά για μια ζωή», Ο σημερινός εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι για διάφορους λόγους θα αλλάξει αρκετές φορές κατεύθυνση και θα πρέπει να είναι έτοιμος γι’ αυτό.


Είναι απαραίτητο ο σημερινός εργαζόμενος να εφοδιαστεί με πολλές δεξιότητες για να μπορεί να είναι ευέλικτος και επαρκής για να μπορεί αποτελεσματικά να προσαρμόζεται στην αγορά εργασίας.


Επίσης εδώ αναδεικνύεται και το θέμα των προσόντων (όπως λέγαμε παλιότερα).


Τι προσόντα χρειάζονται για την εργασιακή μας επιβίωση;


Να πούμε ότι σήμερα ο όρος προσόντα έχει επεκταθεί. Ως προσόντα χαρακτηρίζουμε τις δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος , οι οποίες ανταποκρίνονται σε ένα εργασιακό τομέα.


Οι δεξιότητες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  1. Hard skills ή αλλιώς σκληρές ή κάθετες δεξιότητες. Στην ουσία είναι το πτυχίο που πιστοποιεί τις τεχνικές δεξιότητες που συνδέονται με το συγκεκριμένο επάγγελμα.

  2. Soft skills (μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες). Είναι οι δεξιότητες που πρέπει να έχουμε ανεξάρτητα από το επάγγελμα που κάνουμε και πλέον οι επιχειρήσεις τις τοποθετούν πολύ ψηλά ως προς τη σημαντικότητά τους.

Αυτές οι δεξιότητες είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε ατόμου και το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι μεταφέρονται από οποιοδήποτε πλαίσιο σε ένα άλλο, προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό.


Είναι σαφές ότι ένα πτυχίο είναι απαραίτητο για να έχουμε γνώση του αντικειμένου με το οποίο ασχολούμαστε.

Σε αυτό το άρθρο όμως θα ασχοληθούμε με τις οριζόντιες δεξιότητες που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πτυχίο που με κόπο αποκτήσαμε.


Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες.


Δεξιότητες Μάθησης


Αυτές μας επιτρέπουν να προσαρμοζόμαστε στα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του κόσμου μας και να αποτυπώνουμε τις δικές μας ιδέες καινοτομίας στο περιβάλλον και στους ανθρώπους γύρω μας.


Στις δεξιότητες μάθησης ανήκουν:


Η Κριτική Σκέψη

Μας δίνει την ευκαιρία να αναλύουμε και να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα και έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και βιώνουμε τον κόσμο.


Η Δημιουργικότητα

Μας λέει ότι οι προοπτικές μπορούν να αλλάξουν, η φαντασία γίνεται πραγματικότητα και έτσι γεννιέται η καινοτομία.


Η Συνεργασία

Επιτρέπει στους εμπλεκόμενους να επωφεληθούν από το συνδυασμό και το μοίρασμα των γνώσεων και των δεξιοτήτων όλων.


Η Επικοινωνία

Αποτελεί τη βάση για μια επιτυχημένη συνεργασία και έκφραση των ικανοτήτων μας στη δημιουργικότητα και την κριτική μας σκέψη.Δεξιότητες Αλφαβητισμού


Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός, ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης και ο Τεχνολογικός Αλφαβητισμός, ή οι λεγόμενες δεξιότητες IMT (Information Literacy, Media Literacy and Technology Literacy), αποτελούν τις Δεξιότητες Αλφαβητισμού του 21ου αιώνα, στις οποίες βασιζόμαστε για να έχουμε πρόσβαση στη γνώση, να επικοινωνούμε τα ενδιαφέροντά μας στο διαδίκτυο και να αλληλοεπιδρούμε με τους άλλους σε έναν ψηφιακό κόσμο.


Ο Ψηφιακός Αλφαβητισμός μας επιτρέπει να κατανοούμε και να αναλύουμε τα ψηφιακά δεδομένα γύρω μας, όπως για παράδειγμα να διακρίνουμε την πραγματικότητα από τη φαντασία σε ένα άρθρο στο διαδίκτυο, να κάνουμε τη δική μας έρευνα για το θέμα που μας ενδιαφέρει και να φτάνουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Ο Αλφαβητισμός στα Μέσα Ενημέρωσης σχετίζεται με την ικανότητά μας να απομονώνουμε τις πολύτιμες πηγές από το ψηφιακό περιβάλλον που είναι κορεσμένο και όπου βρίθει η παραπληροφόρηση. Με τον Τεχνολογικό Αλφαβητισμό, αναπτύσσουμε επίγνωση και κατανόηση της τεχνολογίας γύρω μας και τι αυτή κάνει, για ποιόν λόγο κάνει ό,τι κάνει και πώς οι ζωές μας μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της και τις καινοτομίες που μπορεί να φέρει στο μέλλον.Δεξιότητες Ζωής


Η Ευελιξία, η Ηγεσία, η Πρωτοβουλία, η Παραγωγικότητα και οι Κοινωνικές Δεξιότητες, ή οι δεξιότητες FLIP (Flexibility, Leadership, Initiative, Productivity), αποτελούν βασικές δεξιότητες τόσο σε προσωπικό όσο και στο επαγγελματικό επίπεδο για τους διαφορετικούς ρόλους που καλούμαστε να έχουμε στον 21ο αιώνα.


Η Ευελιξία

Καθορίζει την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στην αλλαγή και την ετοιμότητά μας να διορθώσουμε τον ίδιο τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αυτή η δεξιότητα είναι ανεκτίμητη για τον 21ο αιώνα όπου τα πράγματα μεταβάλλονται ταχύτατα γύρω μας – είτε είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό είτε όχι.


Η Ηγεσία

Ένα άτομο μπορεί να πρωτοστατήσει και να πάρει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό στόχων, τις μετρήσεις προόδου και την καθοδήγηση των ανθρώπων για την επίτευξη των στόχων αυτών.


Η Πρωτοβουλία

Καθορίζει την ικανότητά μας να λειτουργούμε αυτόνομα και να ξεπερνάμε τα καθιερωμένα πρότυπα της εργασίας μας – συνήθως με σημαντικές ανταμοιβές.


Η Παραγωγικότητα

Συμβολίζει την αποδοτικότητά μας και την αποτελεσματικότητά μας στη διαχείριση του χρόνου μας με βάση τις δεξιότητές μας στην προτεραιοποίηση, στη διαχείριση χρόνου και στην εφαρμογή σωστής στρατηγικής.


Στην εποχή της τεχνολογίας, οι Κοινωνικές & Συναισθηματικές Δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από ποτέ καθώς η δικτύωση, η συνεργασία και η πρόοδος αποτελούν αμοιβαία προσπάθεια προς την κατεύθυνση των κοινών στόχων και της παγκόσμιας καινοτομίας.
Όλα αυτά ίσως φαίνονται πολλά, δύσκολα ή και ακατανόητα.


Στόχος

μας είναι, εδώ στην About Career, να βοηθήσουμε τους εφήβους αλλά και τους εργαζόμενους να κατανοήσουν ποιες δεξιότητες χρειάζονται, πώς μπορούν να τις αποκτήσουν και πώς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν με τρόπο αποτελεσματικό για να μπορούν να σχεδιάσουν ή να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.


Όλα μαθαίνονται.


Η άγνοια όμως έχει τραγικές συνέπειες.Σύμβουλος Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

Ανδρομάχη Παπαγιαννάκη

24 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page