top of page

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ)


Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ΒΕΤ

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης της Βιολογίας, τη θεραπεία των επιστημών ζωής παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα με άξονες:

(i) την παροχή πανεπιστημιακών γνώσεων όλου του φάσματος των επιστημών ζωής με έμφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρμογές τους και

(ii) την παραγωγή γνώσεων και τη δημιουργία τεχνολογιών με κύριο προσανατολισμό τη μελέτη, αξιοποίηση, εκμετάλλευση και προστασία των έμβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μια εξαιρετική επιλογή για το Μηχανογραφικό 2024!

 • Η εισαγωγή των σπουδαστών γίνεται από τα Γενικά Λύκεια:

από το 2ο πεδίο, Θετικές και Τεχνολογικές επιστήμες και

από το 3ο πεδίο, Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

 • Από τα ΕΠΑΛ, τομείς : Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Υγείας και Πρόνοιας-Ευεξίας.

 • Βάση ΓΕΛ 16.265 μόρια.

 • Βάση ΕΠΑΛ 17.960 μόρια.

 • το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι αντίστοιχο με το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ως εκ τούτου οι φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής από ή προς αυτό.

 • Έχει δύο κατευθύνσεις. α) Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία β) Περιβαλλοντική Βιολογία και Τεχνολογία.

 • Ο χρόνος φοίτησης είναι 10 εξάμηνα.

 • Αναγνώριση του πτυχίου του τμήματος ως τίτλου σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master)

 • Το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης Παιδαγωγικού-Διδακτικού κύκλου μαθημάτων, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής-Διδακτικής Επάρκειας Έτσι, κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παρακολουθήσει σειρά μαθημάτων  επιλογής κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο που εξασφαλίζουν την παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση του, προκειμένου να συγκεντρώσει συνολικά 30 ECTS που ορίζονται ως προϋπόθεση για την απόκτηση του Πιστοποιητικού. 


Αντικείμενο σπουδών

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) είναι να παρέχει στους φοιτητές του στέρεη θεωρητική βάση στις θεμελιώδεις γνωστικές περιοχές της Βιολογίας, εμβάθυνση σε αναδυόμενα βιολογικά πεδία και εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθοδολογίες, ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες που απορρέουν από αυτή την επιστήμη. Στην καρδιά της φιλοσοφίας του βρίσκεται η δυναμική και σύγχρονη προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η σύνδεση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με την ερευνητική δραστηριότητα.

Ενδεικτικά μαθήματα που προσφέρονται.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι εστιασμένο στην παροχή μίας ολοκληρωμένης και διεπιστημονικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε ποικίλα μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων:

 • Οργανική Χημεία των Βιομορίων

 • Μικροβιολογία

 • Ανατομία και Μορφολογία Φυτών

 • Βιοχημεία Ι

 • Ζωολογία

 • Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων

 • Κυτταρική Βιολογία

 • Γενετική

 • Γενική Οικολογία

 • Φυσιολογία Φυτών

 • Ανοσολογία

 • Βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

 • Μοριακή Βιολογία

 • Φυσιολογία Ζώων

 • Αναπτυξιακή Βιολογία

 • Μοριακή Γενετική


Επαγγελματικά Δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (ΒΕΤ) συντάχθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων.

Με τη δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος Υπ' Αριθμ. 185 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 247/3-12-2008) κατοχυρώνονται επαγγελματικά οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.

Το ανωτέρω Π.Δ. συγκεκριμενοποιεί τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων μας στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα.

Ως απόφοιτος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων εντάσσεσαι στον κλάδο Π.Ε. Βιολόγων, Π.Ε. Περιβάλλοντος, Π.Ε. Ιχθυολόγων (ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις για την χορήγηση σχετικής βεβαίωσης).

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά, μπορούν να απασχοληθούν:

 • Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.

 • Στον κλάδο της υγείας. 

 • Σε βιομηχανίες (τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.).

 • Σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς.

 • Σε ζωολογικά ή βοτανικά μουσεία.

 • Σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βιοτεχνολογία.

 • Στη μέση εκπαίδευση.

 • Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Ελληνική Αστυνομία).

 • Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο ερευνητική (αυτοδύναμοι ερευνητές, διευθυντές μονάδων) ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

 

Μεταπτυχιακές σπουδές

Το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συμμετέχει σε τέσσερα (4) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης, ως ακολούθως:

 1. Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μοριακή – Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» των Τμημάτων Ιατρικής, Β.Ε.Τ. και Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ι.Τ.Ε. – εποπτεύον Τμήμα: Ιατρικής http://medlab.cs.uoi.gr/medicalschool/postgraduate_gr.htm

 2. Διϊδρυματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβάλλον και Αγροδιατροφή» των Τμημάτων Χημείας, Β.Ε.Τ. του Π.Ι. και του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Διατροφής και Τροφίμων του ΤΕΙ Ηπείρου – εποπτεύον Τμήμα: Χημείας http://www.chem.uoi.gr/

 3. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία» των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Β.Ε.Τ. του Π.Ι. – εποπτεύον Τμήμα: Χημείας http://medchem.ac.uoi.gr/

 4. Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» των Τμημάτων ΠΤΝ, Χημείας, Φυσικής, Β.Ε.Τ., Ιατρικής, Οικονομικών Επιστημών και ΠΤΔΕ του Π.Ι – εποπτεύον Τμήμα ΠΤΝ http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/postgraduate

Ερευνητική δραστηριότητα


Το επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (ΒΕΤ) έχει αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες τόσο στον τομέα της βασικής, όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας .

Τα ερευνητικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ και των εργαστηριακών τους ομάδων περιλαμβάνουν μελέτες σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών που αγγίζει όλα σχεδόν τα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον.

Κοινός στόχος όλων είναι η υψηλής ποιότητας έρευνα και η παραγωγή νέας γνώσης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Συνυφασμένη με τις μελέτες αυτές είναι και η διαρκής προσπάθεια όλων των ερευνητικών ομάδων να συνδέσουν την έρευνά τους με παντός είδους εφαρμογές όπως την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. Αποδεικτικό αυτού είναι τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί ή χρηματοδοτούνται όλες οι ομάδες, ο αριθμός και η ποιότητα των ερευνητικών δημοσιεύσεων, καθώς και το πλήθος συνεργασιών που έχει αναπτυχθεί με άλλες ερευνητικές ομάδες, τόσο του Παν/μίου Ιωαννίνων, όσο και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων.


μηχανογραφικο 2024

137 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page