top of page

Βιώσιμη Ανάπτυξη


Η σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τι σημαίνει "Βιώσιμη Ανάπτυξη";

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο κάθε λαός, ο κάθε πολιτισμός ανέπτυξε την οικονομία του και την κοινωνία του με χρήση πόρων από το περιβάλλον του. Αυτή η τακτική με τα χρόνια έφερε επιπτώσεις όπως είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη, η έλλειψη πρωτογενών υλικών, μεγάλες οικονομικές διαφορές μεταξύ πληθυσμών, υγειονομική κρίση, έκρηξη νέων τεχνολογικών με σοβαρές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες , η κακή διαχείριση αποβλήτων και πολλά άλλα. Αυτές οι επιπτώσεις είναι καθοριστικές για τις επόμενες γενιές.

Η λύση στο πρόβλημα είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη, δηλαδή εξεύρεση τρόπων καλύτερης και σωστότερης χρήσης των πόρων που έχει η Γη με σκοπό την ευημερία των ανθρώπων.

Γι' αυτό στη Βιώσιμη Ανάπτυξη εμπλέκονται επιστήμονες και ειδικότητες από όλους τους τομείς από όλο τον κόσμο, οι δράσεις των οποίων έχουν ως στόχο την διατήρηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων

Η παγκοσμιοποίηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το 2015 υιοθετήθηκε από όλες σχεδόν τις χώρες έγγραφο του ΟΗΕ "Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη" θέτει στόχους για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσπάθεια ευημερίας για όλους.

Η έγκριση της εν λόγω Ατζέντας αποτελεί ιστορική στροφή διότι οι κυβερνήσεις με συντεταγμένο και ενιαίο τρόπο καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας και να δώσουν λύσεις βιώσιμες στο μέλλον.

Οι προσπάθειες προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν τρεις άξονες.

  • Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα Όλοι γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον αντιδρά, βίαια πολλές φορές με φυσικές καταστροφές όπως π.χ. σφοδρά καιρικά φαινόμενα.

  • Οικονομική βιωσιμότητα

Σύμφωνα με την Οικονομική Βιωσιμότητα, οι αποφάσεις και οι ενέργειες που έχουν οικονομικές επιπτώσεις πρέπει να γίνονται τόσο με άξονα την οικονομική ανάπτυξη, όσο πλέον και την Οικονομική Βιωσιμότητα.

  • Κοινωνική Βιωσιμότητα

Στα πλαίσια μιας κοινωνίας, τα δύο φύλα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα, να μην υπάρχουν διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, σεξουαλικής κατεύθυνσης, θρησκείας κλπ. Οι γενιές πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα, δικαιοσύνη και ποιότητα ζωής.

Η χώρα μας προσπαθεί να εναρμονιστεί με τις διεθνείς τάσεις.

Για να μπορέσει η χώρα μας να αναπτύξει πολιτικές για Βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να συντονιστούν οι πανεπιστημιακοί φορείς, με τους επαγγελματίες και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες.

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί το  Επιστημονικό Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΚΒΑ), που  στοχεύει στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη με την πρακτική της εφαρμογή από την αγορά και εργάζεται στη βάση μιας ολιστικής προσέγγισης, φιλοδοξώντας να παράξει και διανείμει ερευνητικό έργο που θα καλύπτει όλο το εύρος των σχετικών θεμάτων του τρίπτυχου Οικονομία- Περιβάλλον- Κοινωνία.

Για τη συμβολή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων ως προς τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος, το έργο του ΕΚΒΑ υποστηρίζεται από τέσσερα Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Βιώσιμης Διακυβέρνησης & Πολιτικής, το Ινστιτούτο Βιοοϊκονομίας, το Ινστιτούτο Καταναλωτικής Υπευθυνότητας και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Κατάρτισης .

Σπουδές που συνδέονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν αφορά μόνο ένα κλάδο σπουδών. Από την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας, μέχρι την υγεία, την οικονομία, τις κατασκευές κα. βλέπουμε ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη διατρέχει την σύγχρονη εκπαίδευση και πολλές σχολές έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους μαθήματα με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίοπαρέχει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τρεις ειδικεύσεις :

  • Τοπική Ανάπτυξη

  • Διαχείριση Περιβάλλοντος

  • Αγωγή Καταναλωτή

Επίσης Μεταπτυχιακά Διπλώματα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη μπορεί να βρει κανείς σε δεκάδες πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.

Συνοψίζοντας

Σίγουρα δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα μιλώντας για βιώσιμη ανάπτυξη. Η έννοια έχει τις ρίζες της στην μεταπολεμική περίοδο και προέκυψε ως απάντηση στην ανησυχία για το είδος της υπέρμετρης οικονομικής μεγέθυνσης η οποία βασίστηκε στην υπερβολική κατανάλωση φυσικών πόρων και ενέργειας, αγνοώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σήμερα τίποτα δεν είναι πιο σχετικό για τις μελλοντικές γενιές από τη βιωσιμότητα, η οποία αποτελεί ένα όραμα για την κοινωνική ανέλιξη, την οικονομική ευημερία, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και γενικότερα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.


Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών


36 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page