top of page

Πρόγραμμα ΠΚΕ Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 2024

ΠΚΕ Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 2024-2025

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

1. Στην αναρτημένη κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝΔ δίπλα από τον κωδικό υποψηφίου-ας αναγράφεται η ομάδα (201 έως 276) στην οποία αυτός-τή ανήκει, καθώς και η ημερομηνία - ώρα έναρξης των Προκαταρκτικών Εξετάσεων, οι οποίες για την κάθε ομάδα θα διαρκέσουν πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Ώρα προσέλευσης στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Τέρμα Χατζηκυριακού, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς) και στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μητσοπούλου 66-68, Πειραιάς) ορίζεται η 08:00.

Οι υποψήφιοι-ες τις ημέρες που εξετάζονται στα αθλητικά προσέρχονται την 08:30.


2. Οι υποψήφιοι-ες οφείλουν να προσέλθουν, στην ορισθείσα για την ομάδα τους ημερομηνία και ώρα, στην τοποθεσία που αναγράφεται στο αναρτημένο Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝΔ και θα πρέπει να φέρουν καθημερινά μαζί τους:

  • α. Το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας.

  • β. Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου Rapid test που να έχει διενεργηθεί έως και 48 ώρες πριν την πρώτη ημέρα παρουσίασής τους.

3. Υποψήφιος που κατά την προσέλευσή του στις ΠΚΕ νοσεί ή έχει νοσήσει εντός των τριάντα (30) προηγουμένων ημερών από COVID-19 και η νόσηση του πιστοποιείται με θετικό διαγνωστικό έλεγχο RAPID TEST δύναται να συμμετάσχει στις εξετάσεις κατόπιν: α. Προσκόμιση αρνητικού RAPID TEST και βεβαίωσης υγείας από καρδιολόγο. β. Της έγκαιρης ενημέρωσης του εξεταστικού κέντρου από τον υποψήφιο, με την αρνητικοποίηση του RAPID TEST και τις ως άνω προϋποθέσεις για τον πιθανό επαναπρογραμματισμό των εξετάσεων του.

4. Οι αναγραφόμενοι χρόνοι αποτελούν το πέρας προσέλευσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Καθυστερημένη άφιξη αποτελεί αιτία απόρριψης από τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

5. Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια των Προκαταρκτικών Εξετάσεων απαγορεύεται και μπορεί να προκαλέσει αποκλεισμό από τις εξετάσεις.

6. Την ημέρα των Α’ Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, οι υποψήφιοι-ες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι-ες με δική τους γραφική ύλη (μολύβι, μπλε στυλό, 2 κόλλες Α4 κενές, γομολάστιχα και ξύστρα), καθώς και τα δικαιολογητικά που απέστειλαν ηλεκτρονικά, σε φάκελο. Συστήνεται ισχυρά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών η χρήση προσωπικής προστατευτικής μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) στους εσωτερικούς χώρους.

7. Την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών Εξετάσεων οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει:

  • α. Να προσκομίσουν συμπληρωμένο το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης (Υπόδειγμα «3»), το Ιατρικό Ιστορικό (Υπόδειγμα «5»), την Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύει το Ιατρικό Ιστορικό καθώς και όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις / γνωματεύσεις, ως Προσθήκη «3» Παραρτήματος «Θ» της Προκήρυξης. Μη προσκόμιση αυτών αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

  • β. Σε περίπτωση που φορούν διορθωτικά γυαλιά, θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους και να μη φορούν φακούς επαφής.

  • γ. Συστήνεται ισχυρά κατά τη διάρκεια των υγειονομικών εξετάσεων η χρήση προσωπικής προστατευτικής μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) στους εσωτερικούς χώρους.

  • δ. Τονίζεται ότι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να έχουν μεριμνήσει για την κατοχή αντιγράφων του υγειονομικού τους δελτίου, των σχετικών γνωματεύσεων-εξετάσεων και του ιατρικού ιστορικού προκειμένω να το χρησιμοποιήσουν για τις επιπλέον εξετάσεις στη Σχολή Ικάρων (για τους υποψήφιους που έχουν επιλέξει ΣΙ τμήμα Ιπταμένων) είτε σε προκηρύξεις άλλων διαγωνισμών ( πχ ΤΕΦΑΑ).

8. Στις Αθλητικές Δοκιμασίες οι υποψήφιοι-ες είναι υποχρεωμένοι-ες να φέρουν αθλητική περιβολή (αθλητικά ρούχα και παπούτσια).

Οι υποψήφιοι-ες που έχουν δηλώσει σχολές που απαιτούν τη δοκιμασία της κολύμβησης (ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ, ΣΜΥΝ) είναι υποχρεωμένοι-ες να φέρουν τα απαραίτητα είδη (μαγιό, σκούφο, σαγιονάρες και πετσέτα).

9. Οι υποψήφιοι-ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων / Τμήμα Ιπταμένων, εφόσον διέλθουν επιτυχώς τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στη ΣΝΔ, οφείλουν να παρουσιασθούν στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας (ΤΚ 13671, Αχαρνές, Αττική), ώστε να διέλθουν επιπλέον ειδικές δοκιμασίες διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, έχοντας μαζί τους αντίγραφα (φωτοτυπίες) του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης, καθώς και των γνωματεύσεων / εξετάσεων που το συνοδεύουν.

10. Οι υποψήφιοι-ες να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τους όπως αυτά εμφανίζονται στην κατάσταση Δεκτών Υποψηφίων Προκαταρκτικών Εξετάσεων ΣΝΔ και σε περίπτωση διαφοροποίησης να επικοινωνήσουν το ταχύτερο με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στα τηλέφωνα: 210-4581337 και 210-4581397.

11. Οι υποψήφιοι-ες θα πρέπει να έχουν διαβάσει προσεχτικά την Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή Υποψηφίων στις Στρατιωτικές Σχολές Ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ ΕΔΩ

ΔΕΚΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΝΔ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025 ΕΔΩ


Για τα υπόλοιπα εξεταστικά κέντρα μπορείς να δεις εδώ:

Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές

232 Προβολές

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


aboutcareer-logo_edited.png
bottom of page